TEGEN-STRIJDIG Expeditie Zuiderwaterlinie – Bouke Bruins

19-06-2019 t/m 29-06-2019

VER GAAN PRIEL TROTS BETIJEN VRIJ ZICHT HORIZON KOMST VERTREK REGELMAAT PEILLOOS KNEL PUNT OMZIEN DEKKING IN THE WAR NETWERK AFDEKKEN OPSTELLEN MOMENT LEVEN OVERSTEEK WATERVAL

Deze woorden koos Bouke Bruins voor zijn kunstwerk met de titel TEGEN-STRIJDIG. Op elf locaties langs de Zuiderwaterlinie dwong Bruins het publiek om telkens vanuit een ander perspectief te kijken.

Van 19 t/m 29 juni 2019 voerde Expeditie Zuiderwaterlinie je van Bergen op Zoom naar Grave, langs elf vestingsteden en hun ommelanden. Langs de Zuiderwaterlinie komt 450 jaar geschiedenis samen, want aan de hand van deze historische verdedigingslinie kan vrijwel het hele verhaal van het oorlogsverleden van Brabant verteld worden. Voor dit wandelevenement maakte ruimtelijk ontwerper Bouke Bruins (Design Academy 2017, cum laude) in opdracht van KOP een reeks kunstwerken die op elf locaties in het landschap te zien waren.

Bouke maakte voor dit project grote installaties in het landschap. Afhankelijk vanuit welke richting je kijkt, lees je een ander woord en zie je een ander beeld. De contrasterende woorden vertalen de geschiedenis naar het heden of zetten het verleden in een andere context. Het werk zet aan tot gesprek over de roemruchte historie van de Zuiderwaterlinie, maar ook over wat er vandaag in de wereld gebeurt.

Bruins liet zich inspireren door de historie van het gebied en in het bijzonder door de methodiek waarbij ze het gebied ter verdediging opzettelijk onder water zetten (inundatie). Enerzijds was dit een knap staaltje ingenieurskunst die de vijand buiten hield, maar anderzijds vroeg dit om grote opofferingen. Zo konden boeren hun land niet bewerken, met armoede, ziekten en doden tot gevolg. Geïnspireerd door dit contrast koos Bruins voor een experiment met taal, vorm en kleur in het landschap van de Zuiderwaterlinie. Met zijn werk verbeeldt hij dat het succes van het verdedigingswerk ook een keerzijde had.

MEER KUNST AAN JE KOP?

Wil jij op de hoogte blijven van de aankomende events? Wil jij meteen weten wanneer een open call online komt te staan? Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief.