FRISSE KOP | BUT Film Festival 2023

30-08-2023 t/m 03-09-2023

Wat kookt er in je? Borrelen er verlangens, pruttelen herinneringen of zit je op je kookpunt door woede? Voel jij jouw huid jeuken, je darmen kronkelen, je hart bonken? Wat gebeurt er als deze innerlijke zaken zich verweven met de buitenkant? Wat wordt er dan zichtbaar?

Opening (met rondleiding langs alle locaties door curator Anika Horstenbach): woensdag 30 augustus om 19 uur, binnenplein Nieuwe Veste, Breda

In de expositie ‘Borrelende Benen’ exposeren zes kunstenaars die een manier hebben gevonden om deze innerlijk processen te laten zien aan de hand van de menselijke gedaante. De makers zijn niet bang om het ongemakkelijk, intiem, vunzig of chaotisch te maken. In het Hijgend Hert, Filmhuis Breda, Chassé theater en Nieuwe Veste lijken ledematen zich op te pompen, kleuren emoties de huid en oogt het lichaam monsterachtig. 

Wordt bij de Nieuwe Veste verrast door muurschilderingen die te plekke gemaakt worden. Elke dag, twee kunstenaars, steeds veranderend beeld. En wees er snel bij want de volgende dag verdwijnt de schildering onder een nieuwe laag.

Deelnemende kunstenaars: Lotte Koppens (Het Hijgend Hert), Joey Monopoly (De Nieuwe Veste), Puck Paassen (De nieuwe Veste), Falco van der Velden (De Nieuwe Veste), Susanne de Visser (Filmhuis Breda), Fedrik Vaessen (Het Chassé Theater).

KOP (Kunstenaars Ontwikkel Platform) is een springplank voor startende kunstenaars naar een opdrachtenpraktijk. Elk jaar haakt KOP aan bij het BUT Film Festival om het kunstprogramma vorm te geven. Voor deze editie begeleidt KOP Anika Hochstenbach om de expositie te cureren.

Dit jaar sponsort Boels de bouwhekken voor ons livepainter project, bedankt!

What’s cooking inside? Are desires bubbling, memories simmering or are you at your boiling point because of anger? Does your skin itch, your intestines squirm, your heart pound? What happens when these inner things intertwine with the outside? What becomes visible?

Opening (with tour by curator Anika Horstenbach): Wednesday 30 August at 7 pm, Nieuwe Veste, Breda

The exhibition “Borrelende Benen” exhibits six artists who found a way to show these inner processes through the human form. The artists are not afraid to make it uncomfortable, intimate, bawdy or chaotic. At het Hijgend Hert, Filmhuis Breda, Chassé theater and Nieuwe Veste, limbs seem to pump up, emotions color the skin and the body looks monstrous. 

At Nieuwe Veste, be surprised by murals created on the spot. Every day, two artists, ever-changing images. And be quick because the next day the painting disappears under a new layer.

Participating artists: Lotte Koppens (Het Hijgend Hert), Joey Monopoly (De Nieuwe Veste), Puck Paassen (De nieuwe Veste), Falco van der Velden (De Nieuwe Veste), Susanne de Visser (Filmhuis Breda), Fedrik Vaessen (Het Chassé Theater).

KOP (Kunstenaars Ontwikkel Platform) is a kickstarter for starting artists towards a professional practice. Every year, KOP joins BUT Film Festival to realize the art program. For this edition, KOP is mentoring Anika Hochstenbach to curate the exhibition.

 

This year Boels sponsored the mobile fences for the live painters, thank you Boels!

MEER KUNST AAN JE KOP?

Wil jij op de hoogte blijven van de aankomende events? Wil jij meteen weten wanneer een open call online komt te staan? Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief.