But Film Festival 2024

28-08-2024 t/m 01-09-2024

Elk jaar haakt KOP aan bij het BUT Film Festival om het kunstprogramma vorm te geven. Jaarlijks cureert een ‘Frisse KOP’ een expositie die thematisch aansluit bij het festival. De Frisse KOP doet ervaring op als curator en projectmanager onder begeleiding van KOP. 

 

Dit jaar samen met Roeland Rooijakkers als Frisse KOP! Met zijn expositie ‘Noxious Leeds’ presenteert Roeland Rooijakkers zijn werken en de werken van vier andere kunstenaars.

Noxious Weeds

Onkruid!!! Dat wil toch niemand in zijn tuin? Niet als het aan Roeland Rooijakkers ligt, jonge kunstenaar en curator van de aankomende kunst expositie Noxious Weeds.

Als ode aan alle wilde planten die wij bestempeld hebben als onkruid, nodigt Roeland vier andere kunstenaars uit om te exposeren tijdens het jaarlijkse BUT Film Festival in Breda. De kunstwerken van Sarah Fokke, Carmen van Beem, Jessica van Egmond, Lieve van den Bijgaart én Roeland Rooijakkers zijn overwoekerend te zien op vier deelnemende locaties van BUT Film Festival, waaronder De Nieuwe Veste, Chassé Cinemá, Filmhuis Breda én café het Hijgend Hert.

De expositie Noxious Weeds is tot stand gekomen als reactie op het thema van BUTFF 2024, namelijk: “Rebel Hell!”. Onkruid is volgens Roeland hét symbool van verzet en strijdkracht van de natuur. Het barst dwars door onze menselijke opgestelde kaders heen en is onverwoestbaar. “Onkruid vergaat niet”, is niet voor niets een welbekende uitspraak. De uitgenodigde kunstenaars hebben met hun tentoongestelde werken ieder een eigen verwantschap met uitgekozen concept onkruid.

Dit jaar is Roeland Rooijakkers geselecteerd door KOP als zogenaamde ‘Frisse KOP’. Dit is een jonge maker die ervaring opdoet als curator en projectmanager onder begeleiding van KOP. Dit project wordt vormgeven in een kunstzinnig randprogramma tijdens het BUT Film Festival, in samenwerking met stichting IDFX.

Op woensdag 28 augustus om 19:00u zal er samen met de kunstenaars een openingstour plaatsvinden langs alle kunstwerken. Deze tour begint én eindigt bij De Nieuwe Veste, waar naderhand de officiële opening van het BUT Film Festival 2024 van start gaat om 20:00u. Dit wil je niet missen! Kom jij ook mee woekeren door het groen van Breda?

Posterontwerp door Julie Jillissen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, Stichting KOP en Stichting IDFX.Every year KOP hooks up with the BUT Film Festival to shape the art program. Every year, a ‘Fresh KOP’ curates an exhibition that connects thematically to the festival. The Fresh KOP gains experience as a curator and project manager under the guidance of KOP.

 

This year together with Roeland Rooijakkers as Frisse KOP! With his exhibition “Noxious Leeds,” Roeland Rooijakkers presents his works and the works of four other artists.

 

Noxious Weeds

Weeds!!! No one wants that in their garden, do they? Not if it is up to Roeland Rooijakkers, young artist and curator of the upcoming art exhibition Noxious Weeds.

As an ode to all the wild plants we have labeled as weeds, Roeland is inviting four other artists to exhibit during the annual BUT Film Festival in Breda. The artworks of Sarah Fokke, Carmen van Beem, Jessica van Egmond, Lieve van den Bijgaart ánd Roeland Rooijakkers can be seen overgrown at four participating locations of BUT Film Festival, including De Nieuwe Veste, Chassé Cinemá, Filmhuis Breda ánd café het Hijgend Hert.

The exhibition Noxious Weeds was created in response to BUTFF 2024’s theme of “Rebel Hell!” Weeds, according to Roeland, are nature’s symbol of resistance and militancy. It bursts right through our human established frameworks and is indestructible. “Weeds do not perish,” is not a well-known saying for nothing. With their exhibited works, the invited artists each have their own kinship with selected concept weeds.

This year Roeland Rooijakkers has been selected by KOP as a so-called “Fresh KOP. This is a young maker gaining experience as a curator and project manager under the guidance of KOP. This project will be shaped into an artistic fringe program during the BUT Film Festival, in collaboration with the IDFX foundation.

On Wednesday, August 28 at 19:00h there will be an opening tour together with the artists along all artworks. This tour starts and ends at De Nieuwe Veste, where afterwards the official opening of the BUT Film Festival 2024 will start at 20:00h. You do not want to miss this! Do you want to come along and wander through the urban greenery of Breda?

Poster design by Julie Jillissen.

This project is made possible by the Mondriaan Fund, KOP Foundation and IDFX Foundation.

MEER KUNST AAN JE KOP?

Wil jij op de hoogte blijven van de aankomende events? Wil jij meteen weten wanneer een open call online komt te staan? Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief.