‘Going out’ – Fenna Koot & Emmie Liebregts

03-05-2024 t/m 30-06-2024

In de expositie ‘Going out’ in de vitrines verkennen Fenna Koot en Emmie Liebregts de relatie tussen architectuur, therapie en creativiteit, geïnspireerd op Vincent van Gogh’s verblijf in een psychiatrische kliniek. Hun sculpturen en video’s belichten de hedendaagse omstandigheden van de kliniek in Saint-Rémy de Provence (Zuid Frankrijk) en de rol van artistieke processen als therapie, na een recente reis naar het historische terrein.

Fenna Koot is gefascineerd door de manier waarop architecturale ruimtes sociale structuren beïnvloeden en Emmie Liebregts richt zich meer op het fysieke en wat er intern gebeurt. De  gemeenschappelijke interesse bevindt zich in het onderzoeken van de mentale en fysieke ruimte en hoe deze dagelijks in elkaar verstrengeld raken. 

Tijdens Van Gogh Artist in Residence in Zundert (2023, NL), namen beeldend kunstenaars Fenna Koot en Emmie Liebregts enkele dagelijkse routines van Vincent van Gogh over, gebaseerd op zijn verblijf in het psychiatrische klooster Saint-Paul-de-Mausole in Saint Rémy de Provence (1889/1890). In april 2024 reisde het kunstenaarsduo zelf af naar Saint Remy de Provence, om ter plaatse onderzoek te doen naar de huidige omstandigheden van de kliniek in het oude klooster. Net als in de tijd van Van Gogh maken artistieke processen daar deel uit van de therapie.

In Zuid-Frankrijk namen de kunstenaars deel aan (kunst)therapieën en gaven zelf ook workshops aan de cliënten. Ze verkennen het leven in en rond de kliniek waar Van Gogh ooit verbleef door ontmoetingen en gesprekken, door lange wandelingen in de omgeving en door kunst te maken. De uitkomsten van hun bezigheden en bevindingen zijn te zien in sculpturen en video werken. 

 

Twee Bredase organisaties, stichting Idee-fixe (IDFX) en stichting KOP (Kunstenaars Ontwikkel Platform), programmeren in 2024 exposities in de vitrines op het station. 

IDFX zet zich al jaren in om publiek kennis te laten maken met non-conventionele en experimentele kunst. KOP is een kickstarter voor kunst- en designtalent bij de start van hun professionele carrière.

In the exhibition ‘Going out’ showcased in the display cases, Fenna Koot and Emmie Liebregts explore the relationship between architecture, therapy, and creativity, inspired by Vincent van Gogh’s stay in a psychiatric clinic. Their sculptures and videos highlight the contemporary conditions of the clinic in Saint-Rémy de Provence (Southern France) and the role of artistic processes as therapy, following a recent trip to the historic site.

Fenna Koot is fascinated by architectural spaces and how they influence social structures, while Emmie Liebregts focuses on the physical and internal dynamics. Their common interest lies in exploring the mental and physical space and how they intertwine daily.

During the Van Gogh Artist in Residence in Zundert (2023, NL), visual artists Fenna Koot and Emmie Liebregts adopted some of Vincent van Gogh’s daily routines, based on his stay in the psychiatric monastery Saint-Paul-de-Mausole in Saint Rémy de Provence (1889/1890). In April 2024, the artist duo travelled to Saint-Remy de Provence to conduct on-site research into the current conditions of the clinic in the old monastery. Just like in Van Gogh’s time, artistic processes are part of the therapy there.

In Southern France, the artists participated in art therapies and conducted workshops for the clients. They explore life in and around the clinic where Van Gogh once stayed through encounters and conversations, through long walks in the area, and through creating art. The outcomes of their activities and findings are showcased in sculptures and video works.

MEER KUNST AAN JE KOP?

Wil jij op de hoogte blijven van de aankomende events? Wil jij meteen weten wanneer een open call online komt te staan? Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief.