Marylou Petot | Electronic Garden

11-07-2021 t/m 08-08-2021

In samenwerking met Temporary Art Centre (TAC) in Eindhoven exposeren we het interactieve licht- en geluidswerk van de Franse Marylou Petot. Maak kennis met de liefde voor vogels van deze getalenteerde designer en muzikant.

Openingstijden: 11 juli – 8 augustus, donderdag – zondag, 13.00 – 17.00.
Óf op afspraak.

Electronic Garden
Al ruim dertig jaar is de biodiversiteit van ons Europese platteland schrikbarend verslechterd. Deze ineenstorting heeft een enorme impact op alle ecosystemen; 80% van de insecten is verdwenen als gevolg van intensivering van de landbouw en overmatig gebruik van pesticiden. De schaarste aan insecten zorgt voor een voedseltekort en sterfte onder vogels: De vogelpopulatie in Europa is de afgelopen decennia met bijna 55% gedaald. De afname van het zingen van vogels heeft een directe invloed op onze zintuiglijke beleving van de natuur. De akoestische achteruitgang van onze natuurlijke omgeving neemt toe, de natuurlijke bronnen binnen onze leefomgeving worden elk jaar stiller.
In een periode van drie jaar heeft geluid- en elektronicakunstenaar Marylou de natuurlijke soundscapes in het Camargue Park in Frankrijk opgenomen. Binnen deze periode ervoer Marylou de directe gevolgen van de afname aan akoestiek binnen de omgeving. Sommige vogels, zoals de Waterhoen, de Buidelmees of de Europese Bijeneter die in 2017 nog zijn geregistreerd, zijn nu erg moeilijk te vinden en vast te leggen. Marylou’s installatie Electronic Garden is een kunstmatige reconstructie van het verloren orkest van de vogels, waarin elke boom een uitstervende vogel voorstelt. De bezoekers worden uitgenodigd om dirigent te worden en het gezang van de volgens opnieuw te activeren via hun instrumenten ofwel; de vogelhuisjes. Voor deze interactie communiceert elke boom door middel van licht en geluid, zo wordt de evolutie en het verval van de soort in de afgelopen 40 jaar zichtbaar.

Marylou Petot

Marylou’s zoektocht naar het begrijpen van systemen binnen de natuur, vindt plaats binnen de context van het verdwijnen van de zintuiglijke wereld. Ze vindt een betoverende kracht in het elektronisch medium die al onze zintuigen op een versterkte manier prikkelt. Ze begeleidt ons door fijne, subtiele waarnemingen en interacties. Technologie wordt als belangrijkste tussenpersoon in dienst gezet binnen haar studie naar biodiversiteit. Binnen haar werk benadrukt Marylou de overeenkomst tussen deze kapotte ecosystemen en elektronische interfaces. Door de netwerken van de natuur kunstmatig te reconstrueren en reactiveren worden deze overeenkomsten waarneembaar.
Foto’s: Almicheal Fraay

Electronic Garden
For more than thirty years, the biodiversity of our European countryside has deteriorated alarmingly. This collapse has a huge impact on all ecosystems; 80% of insects have disappeared due to agricultural intensification and the overuse of pesticides. As bugs disappear, birds can’t eat and survive: Europe’s bird population has fallen by almost 55% in recent decades. The decline in bird song directly affects our sensory experience of nature. Acoustic deterioration of our natural environment is accelerating, silencing our springs more each year. After recording the natural soundscapes of the Camargue Park in France over the course of 3 years, the sound and electronic artist Marylou directly experienced a progressive reduction in its bird song. Some birds such as the Baillon’s Crake, the Penduline tit or the European Bee-eater recorded in 2017 have now become very difficult to find and record.

Marylou’s installation Electronic garden is an artificial reconstruction of the birds’ lost orchestra, in which each tree represents a declining bird. Visitors are invited to become conductors and reactivate the birds’ songs through their respective instruments: the bird boxes. Through the interaction each tree communicates through light and sound in order to show the species’s evolution and decay over the last 40 years.

Marylou Petot
Marylou’s search for understanding the systems of nature takes place within the context of the disappearance of its sensory world. She finds in the electronic medium an enchanting power, which stimulates each of our senses in an exacerbated way and guides us through finer perceptions and interactions. Using technology as a main intermediary in the service of the study of biodiversity, her work aims to highlight the similarities between these broken ecosystems and electronic interfaces, by making it possible to artificially reconstruct and reactivate nature’s networks.
This project is produced as part of the Summer Sessions Network for Talent Development in a co-production of V2_ Lab for the Unstable Media (Rotterdam)

MEER KUNST AAN JE KOP?

Wil jij op de hoogte blijven van de aankomende events? Wil jij meteen weten wanneer een open call online komt te staan? Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief.