#1 Vitri Mardulier – Vitrines Station Breda – KOP en Kaapstad –

02-12-2023 t/m 12-12-2023

VITRI, een fictieve onderneming ontwikkeld door kunstenaar Ruben Mardulier in samenwerking met KOP Breda en Kaapstad Tilburg.De vitrines op Het treinstation van Breda worden omgevormd tot een ruimte waar het thema ‘wachten’ centraal staat en de grenzen van tijd vervagen.

VITRI belicht het concept van wachten en de manieren waarop individuen hiermee omgaan tijdens dagelijkse situaties, zoals het wachten op transport, accommodatie, of een ontmoeting. Gedurende deze periode zullen vier personages in de VITRI-ruimte anticiperen op de aankomst van een hypermodern voertuig, dat, zoals u al had kunnen raden, nooit daadwerkelijk zal arriveren.

De afwisseling tussen de vier personages in VITRI symboliseert de veelzijdigheid van het kunstenaarsbestaan, waarbij dagelijkse verantwoordelijkheden zoals communicatie en boekhouding worden afgewisseld met creatieve expressie.

De VITRI-ervaring is niet slechts een tentoonstelling, maar een zakelijke en artistieke verkenning van het concept van wachten, waarbij de bezoeker wordt ondergedompeld in een wereld waar tijd een relatief begrip is.

De Vitrines

Kaapstad is een jaarlijks Art In Public Space festival dat sinds 2018 ieder jaar de binnenstad van Tilburg overneemt. Door een divers aanbod van performances, installaties, sculpturen, mixed media, social art en interventies, laat Kaapstad mensen op een nieuwe manier kijken naar wat voorheen als vanzelfsprekend werd beschouwd.

KOP vroeg de curatoren van Kaapstad, Sander van Bussel en Anja Reinhardt om de vitrines te kapen. Anja en Sander kozen daarbij voor twee ‘Kaapstadkunstenaars’ pur sang, die meester zijn in het verleiden en aangaan van contact met hun omgeving: Kilian Haselbeck uit Zürich en Ruben Mardulier uit Oostende; beiden geworteld in de performance art en danskunst. Ze zullen de vitrines gebruiken als werkplek, als studio, en vooral als plek om de interactie aan te gaan met de passanten.

Wil je meer weten over dit project vanuit Ruben Mardulier?
Kijk op de website van VITRI

 

VITRI, a fictional enterprise developed by artist Ruben Mardulier in collaboration with KOP Breda and Kaapstad Tilburg. The display cases at Breda Train Station are transformed into a space where the theme of ‘waiting’ takes center stage, blurring the boundaries of time.

VITRI illuminates the concept of waiting and how individuals navigate it in daily situations, such as waiting for transportation, accommodation, or a meeting. Throughout this period, four characters in the VITRI space will anticipate the arrival of a state-of-the-art vehicle, which, as you may have already guessed, will never actually arrive.

The rotation between the four characters in VITRI symbolizes the versatility of the artist’s life, where daily responsibilities such as communication and accounting are interwoven with creative expression.

The VITRI experience is not merely an exhibition but a business and artistic exploration of the waiting concept, immersing the visitor in a world where time is a relative notion.

MEER KUNST AAN JE KOP?

Wil jij op de hoogte blijven van de aankomende events? Wil jij meteen weten wanneer een open call online komt te staan? Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief.