Stichting KOP (Kunstenaars Ontmoetings Plaats)
Houtmarktpassage 30B
4811 JW Breda
06-36598297
mail@kop.nu
KVK: 20114073

DOEL VOLGENS DE STATUTEN
De stichting heeft ten doel het beheren van de Kunstenaars OntmoetingsPlaats (KOP). Een plek waar Kunstenaars en ontwerpers hun praktijk ontwikkelen door deelname aan exposities, uitwisseling van ervaring, netwerken en inhoudelijke verdieping. KOP stimuleert kunstenaars en ontwerpers de stap te nemen waarmee ze zichzelf op de kaart zetten binnen de hedendaagse kunstwereld door organiseren van activiteiten op het gebied van beeldende kunst en vormgeving.

HOOFDLIJNEN VAN HET ACTUELE BELEIDSPLAN
KOP is een platform dat de (online) interactie tussen de maker en ontvanger bevordert geholpen door actuele thema’s uit de hedendaagse beeldcultuur. Hiermee stimuleren we de ontwikkeling van de nieuwste generatie makers en vragen we een actieve houding van het publiek.

De belangrijkste doelstellingen hierbij zijn:

Praktijkverdieping – nieuwe generatie makers
KOP kiest voor de nieuwe generatie makers. KOP wil de makers met wie zij werkt een stap verder brengen in hun beroepspraktijk en ondernemerschap. De gemene deler van de getoonde kunstwerken is dat de intentie van het werk een persoonlijke ervaring overdraagt.

Hedendaagse Beeldcultuur
KOP gebruikt de hedendaagse beeldcultuur als middel om de interactie tussen makers en ontvangers (publiek) te bevorderen. We werken met thema’s en een beeldtaal die voor een grote groep herkenbaar is en zetten dit in als platform waarin (of waarop) makers worden gepresenteerd.

Relatie tussen makers en ontvangers
Met de projecten van KOP zoeken we continu naar ontvangers die het best passen bij de makers die we presenteren. Ontvangen is niet passief.

BESTUUR
Het bestuur adviseert en heeft toezicht. De bestuursleden zetten zich vrijwillig in voor het verwezenlijken van de gestelde doelen, daarnaast hebben ze een controlerende taak. Ook hebben ze een representatieve functie en delen hun kennis, ervaring en netwerk om de groei van KOP te begeleiden. Het bestuur bestaat uit:
– Marianne Toussaint (voorzitter): Teammanager Herman Brood Academie Utrecht.
– Ariadne Urlus (penningmeester): Directeur Showroom Mama Rotterdam.
– Janouk Kloosterboer (secretaris): Advocaat bij Kessels Hanssen t’Sas Advocaten. Legt zich toe op het intellectueel eigendomsrecht en het kunst- en entertainmentrecht.

ACTIVITEITEN EN AGENDA
Actuele activiteiten zijn in te zien in onze agenda. Voor afgeronde projecten verwijzen we u graag naar het archief.

FINANCIEEL OVERZICHT
Een financieel overzicht van het meest recente boekingsjaar met daarop de toegelichte baten en lasten van Stichting KOP is aan te vragen door contact op te nemen via mail@kop.nu.