KOP (Kunstenaars OntmoetingsPlaats) draagt met uiteenlopende projecten bij aan de ontwikkeling van de artistieke praktijk- en ondernemersvaardigheden van jonge kunstenaars en vormgevers. Dit doet KOP door het organiseren van activiteiten en projecten waarbij we jong, veelbelovend talent KOPpelen aan podia, producenten en opdrachtgevers.

Missie

Stichting KOP streeft naar een duurzaam werkveld, waarin veelbelovend professioneel artistiek talent de ruimte krijgt om zijn talent te exploiteren, door te groeien en te excelleren.

Visie

KOP vervult een katalyserende functie via sectoroverstijgende en interdisciplinaire ontmoetingen en samenwerkingen: als springplank voor professionele kunstenaars en ontwerpers verbindt KOP makers met podia in de breedste zin van het woord. De makers ontmoeten elkaar, publiek en opdrachtgevers.


illustratie: Kaloe Steerneman (Studio Slurp) i.o.v. Stichting KOP (2018)

KOPshop

KOPshop bestaat uit een webshop en fysieke winkel aan de Veilingkade, vlak naast de ingang van STEK in Breda. De opbrengst graag grotendeels naar de makers en een percentage besteedt KOP aan activiteiten voor jong talent.

Op STEK haken met de KOPshop aan bij STEKmarkten en andere evenementen op dit terrein.

Tot juni 2019 toont KOP een wisselende presentatie van diverse werken uit de KOPshop in de Tussentijd, een bar in het voormalig Breda’s museum.

Vanaf december 2018 levert KOP assortiment van Bredase makers aan de winkel van de VVV Breda. Deze nieuwe afzetmarkt willen we in 2019 verbreden met bijvoorbeeld meubelzaken en horeca, maar ook met grote organisaties die over een kunstcommissie beschikken. Bent u geïnteresseerd in een samenwerking? Neem dan gerust contact met ons op.

Om ook het grotere werk aan de man te brengen, gaan we in 2019 samenwerken met Electron | MotMot Gallery. KOP presenteert hier een wisselende selectie producten en kunstwerken.