VER GAAN PRIEL TROTS BETIJEN PEILLOOS KNEL PUNT…
Zomaar een greep uit de reeks woorden die Bouke Bruins koos voor zijn kunstwerk met de titel TEGEN-STRIJDIG. Op elf locaties langs de Zuiderwaterlinie dwingt Bruins het publiek om telkens vanuit een ander perspectief te kijken.

Van 19 t/m 29 juni voert Expeditie Zuiderwaterlinie je van Bergen op Zoom naar Grave, langs elf vestingsteden en hun ommelanden. Langs de Zuiderwaterlinie komt 450 jaar geschiedenis samen, want aan de hand van deze historische verdedigingslinie kan vrijwel het hele verhaal van het oorlogsverleden van Brabant verteld worden. Voor dit wandelevenement maakt ruimtelijk ontwerper Bouke Bruins (Design Academy 2017, cum laude) in opdracht van KOP een reeks kunstwerken die op elf locaties in het landschap te zien zijn. Wil je meelopen en het werk van Bouke zelf zien? Schrijf je dan hier in.

Bouke maakt voor dit project grote installaties in het landschap. Afhankelijk vanuit welke richting je kijkt, lees je een ander woord en zie je een ander beeld. De contrasterende woorden vertalen de geschiedenis naar het heden of zetten het verleden in een andere context. Het werk zet aan tot gesprek over de roemruchte historie van de Zuiderwaterlinie, maar ook over wat er vandaag in de wereld gebeurt. Wat is de prijs voor het winnen van de strijd en wie betaalt deze?

Bruins liet zich inspireren door de historie van het gebied en in het bijzonder door de methodiek waarbij ze het gebied ter verdediging opzettelijk onder water zetten (inundatie). Enerzijds was dit een knap staaltje ingenieurskunst die de vijand buitenhield, maar anderzijds vroeg dit om grote opofferingen. Zo konden boeren hun land niet bewerken, met armoede, ziekten en doden tot gevolg. Geïnspireerd door dit contrast koos Bruins voor een experiment met taal, vorm en kleur in het landschap van de Zuiderwaterlinie. Met zijn werk verbeeldt hij dat het succes van het verdedigingswerk ook een keerzijde had.

Achter de schermen. Foto’s van het maakproces in de studio van Bouke: