In zijn werk ontwikkelt Wouter Osterholt context-specifieke projecten, waarin hij de publieke ruimte ziet als een domein waarin verschillende belangen met elkaar botsen. Hij analyseert tegengestelde meningen en de mate waarin zij de lokale politiek beïnvloeden. Door middel van interactie met toevallige passanten en direct betrokkenen, probeert de kunstenaar gevoelige gespreksonderwerpen bespreekbaar te maken. Voor BUILDING SITE / BUILDING SIGHT realiseerde Wouter Osterholt een nieuw werk, waarin hij een verbinding legt tussen een tijdelijke herontwikkeling in de binnenstad en de rijke geschiedenis van de suikerindustrie in Breda. In de aanloop van het project verzamelde Osterholt suiker middels het oud-Hollandse gebruik van het lenen van een kopje suiker bij de buren. Vervolgens werd het opgehaalde suiker vervaardigd tot een beeld dat de welbekende Brabantse gastvrijheid test. Tijdens de tour vond de plechtigheid van de onthulling van het beeld plaats.

http://www.wouterosterholt.com

Projecten