Quintus Glerum is een multimedia kunstenaar die met zijn werk speculeert over de verhouding tussen mens en technologie. Hij speelt graag met verschillende vormen van animatie in de digitale en fysieke ruimte om verschillende vormen van verhaalvertelling toe te kunnen passen.

http://www.quintusglerum.com