Kim & Koen werken met zwerfmateriaal; materiaal met potentie, maar zonder functie. Zewerken vooral met hout, want dat krijgt niet vaak een tweede leven, terwijl het eenbijzonder resultaat oplevert doorde sporen die alin het materiaal zitten. Daardoor krijgt ieder product een uniek verhaal. www.kimenkoen.nl

http://www.kimenkoen.nl