De rafelranden van de publieke ruimte zijn het werkgebied van Bouke Bruins. Nadat hij in 2017 Cum Laude afstudeerde aan de Design Academie, is hij zijn zoektocht gestart om vanuit een bottom-up aanpak de publieke ruimte te verbeteren. Met zijn bedrijf "Boyscout Designer" brengt hij de werelden van design en scouting bij elkaar door middel van speelse interventies. Uitgangspunt is het gegeven dat de (over-)vormgeving van de publieke ruimte leidt tot extreme regelgeving, wat de gebruikers ervan passief maakt. Scouts leren juist om hun omgeving te verzorgen en deze actief en verantwoordelijk tegemoet te treden. Voor Bruins is dit een model om zijn rol als vormgever te onderzoeken. KOP vroeg Bouke in 2019 om een kunstwerk in de openbare ruimte te bedenken voor Expeditie Zuiderwaterlinie. Om te verbeelden dat het succes van het verdedigingswerk ook een keerzijde had, koos Bruins voor een experiment met taal, vorm en kleur in het landschap van de Zuiderwaterlinie. Afhankelijk vanuit welke richting je kijkt, lees je een ander woord en zie je een ander beeld. Op elf locaties langs de Zuiderwaterlinie dwingt Bruins het publiek om de historie telkens vanuit een ander perspectief te bekijken. Hiervoor zocht hij contrasterende woorden die de geschiedenis vertalen naar het heden of het verleden in een andere context zetten.

http://www.boukebruins.nl